ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

Estrena de LEXECOGRAFIA, de Miquel Brunet

 

 

El passat 2 de febrer s'estrenà al Teatre Principal de Palma l'obra composta per Miquel Brunet Lexecografia, encàrrec de la Federació Balear de Bandes de Música i dedicada a Antoni Mª Alcover. Al dossier adjunt s'apleguen els textos del programa de mà de l'estrena.

 

Textos programa de mà de l'estrena

 

premsa

© ona edicions musicals 2024     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801