ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

OSCÁR de la CINNA, PIANO WORKS

 

 

OSCÁR DE LA CINNA.

 

ONA EDICIONS presenta el primer enregistrament mundial d'obres per a piano del compositor hongarès Oscár de la Cinna (1835-1905).  La seleció de  12 peces que recull aquest cd ha estat interpretada per Benjamín Martínez (Palma, 1976).

De la Cinna, autor de més de mil obres per a piano, va ser un intèrpret virtuós format dins l'escola romàntica de Budapest. Condeixeble de Franz Liszt i Sigismund Thalberg va recórrer les principals ciutats europees on alternava la seva faceta de concertista i compositor amb la docència. Amb la seva arribada a Espanya, oferí concerts a Mallorca on conegué a qui seria la seva segona esposa amb la qual recorregué Europa per a, finalment, establir-se a Sevilla.

Amb aquest CD s'ha volgut oferir una mostra representativa de l'obra d'un autor pràcticament desconegut fins avui.

 

premsa

Portada edició original d'obres per a piano d'Oscár de la Cinna

© ona edicions musicals 2024     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801