ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

En record de Toni Morlà

 

 

El tema de Toni Morlà "Coses des Camp" del disc "Cançons per a tu" interpretat amb "Els Valldemossa" amb arranjaments de Miquel Brunet

 

 

 

© ona edicions musicals 2024     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801