ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

ONA EDICIONS participa al MIDEM 2014

premsa

 

 

Ona Edicions assistirà a la cita anual de la música de tot el món amb l'objectiu de donar la màxima difusió possible als projectes dels nostres músics i artistes. oferint una col·lecció de propostes que tenen en la singularitat el seu màxim valor i potencial.

L'any 2013, del total d'enregistraments i produccions realitzades als estudis d'Ona Edicions, un total de 13 projectes han estat publicats en format CD. Aquestes noves referències se sumen a les anteriorment publicades, atès el caràcter atemporal de la major part dels continguts del nostre catàleg.

Entre els objectius de l'assistència a Cannes hi figura també donar a conèixer els dos estudis que Ona Edicions disposa a Bunyola i que ja són coneguts internacionalment com una de les més importants infraestructures dedicades a la producció musical, alhora que com a centre d'experimentació i creació artística. Això ens pot permetre arribar a convenis de col·laboració en projectes de diversa índole, no únicament en el de suport físic, sinó en el de llicència i drets de sincronització, ampliant el ventall fins a projectes educatius.

Ja fa uns anys, el disc de la soprano madrilenya Maria José Montiel i el pianista brasiler Luis de Moura Castro, treball que posteriorment va ésser finalista al millor Album de Música Clàssica dels Grammy Latinos 2002, va ésser enregistrat als estudis Ona de Bunyola com a resultat de gestions efectuades al Midem de Cannes.

 

*Aquestes imatges pertanyen a edicions anteriors del Midem en què hi fou present ONA EDICIONS

© ona edicions musicals 2024     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801