ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

POEMA HARMÒNIC, "Missa de Pau Villalonga"

 

 

La Missa de Pau Villalonga es troba al cantoral polifònic de finals del segle XVI i és conegut com a el Llibre de Faristol d'aquest mestre mallorquí. El manuscrit és un dels tresors principals de la polifonia religiosa dels Països Catalans de la segona meitat del segle XVI, amb un repertori únic que relaciona la Seu de Mallorca amb la de Santa Maria del Mar de Barcelona, ja que Pau Villalonga exercí com a Mestre de Capella a ambdós llocs. Es tracta d'una obra musical i litúrgica de dimensions i estil projectat cap al Barroc del segle XVII, situació que també el Mestre mallorquí propicià amb els canvis instrumentals que introduí en els ministrers que acompanyaven els cantors de Capella de la Seu. L'expressió i modernitat d'aquestes obres, sens dubte, projectaren la música mallorquina cap a un futur de modernitat, situant-la en sincronia amb qualsevol altre àrea artística peninsular o d'altres països d'Europa.

© ona edicions musicals 2024     Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801