ONA EDICIONS MUSICALS

ESTUDI DE GRAVACIÓ / RECORDING STUDIO

El paisatge sonor de la Mediterrània

33

ANYS

des de 1991

Composició amb mitjans audiovisuals

Objectius:

 

 • Introduir les principals tècniques i procediments emprats en la composició per i amb mitjans audiovisuals

 

 • Veure l’evolució dels instruments electrònics al llarg de la història

 

 • Desenvolupar els coneixements per a composar amb l’ajut de les noves tecnologies

 

 • Conèixer el llenguatge audiovisual

 

 • Introduir les tècniques que permetin la realització de bandes sonores amb mitjans electrònics

 

 • Conèixer el procés de la pre-producció, producció i la post-producció

 

 • Introduir la legislació de la propietat intel·lectual en lo referit a la relació entre el compositor i la indústria audiovisual

Duració:   6 setmanes                                  Horari:   Consultar

Inici:   consultar

Total hores:   12

Preu:   195€

Places disponibles:   10-12                      Inscripció:   Formulari

Les classes s'imparteixen als Estudis Ona Edicions de Bunyola

a càrrec de Miquel Brunet

© ona edicions musicals 2024   Son Serra s/n 07110 Bunyola. MALLORCA  Tf. 971 613 801